Thor Park en zijn verleden

Thor Central ligt centraal op het Thor Park, de voormalige mijnsite van Waterschei en één van de zeven steenkoolmijnen van het Kempens steenkoolbekken. De mijn was operationeel tussen 1924 en 1987, met een totale productie van 72 miljoen ton steenkool. Hiermee werden jaarlijks meer dan 200.000 huishoudens van energie voorzien en zorgde in de hoogdagen voor een tewerkstelling van meer dan 6.800 personen.

 

Een technologie- en wetenschapspark van 93 ha

Thor Park bundelt zijn activiteiten rondom één centraal thema: ‘digging energy for the future’. Het samenbrengen van verschillende partijen met dit centrale thema als bindmiddel, zorgt voor een gezamelijke projectaanpak en het opstellen van lange termijn ontwikkelingen over de sectoren en specialisaties van elke organisatie heen. Thor Central wordt dus letterlijk omringd door kennis en expertise in duurzame energietechnieken, technologie en innovatie.

De creatie van energie, de visie van Thor park, is gebaseerd op 5 pijlers:

  • R&D wordt ingevuld door de aanwezigheid van Energyville op de Thor-site
  • Onderwijs en opleiding van actuele en toekomstig technologie- en techniektalent op de T2-campus
  • Ruimte voor ondernemen wordt geboden via de IncubaThor en de uitgebreide bedrijvenzone op de Thor-site
  • Thor Central is het business- en activiteitencentrum op Thor Park
  • Thor Park biedt naast het erfgoed ook een unieke park- en natuuromgeving dat een prachtig decor vormt voor allerlei vormen van recreatie en toerischtisch-artistieke projecten, maar bovendien fungeert het als toegangspoort naar het landschap van het Nationaal Park Hoge Kempen met het natuurgebied Klaverberg en naar het kolenspoor

    www.thorpark.be